$_COOKIE

$HTTP_COOKIE_VARS [kullanımdan kalktı]

$_COOKIE -- $HTTP_COOKIE_VARS [kullanımdan kalktı]HTTP Çerezleri

Açıklama

Geçerli betiğe HTTP Çerezleri üzerinden aktarılan bütünleşik bir değişken dizisi

$HTTP_COOKIE_VARS aynı başlangıç bilgisini içerir, fakat süper küresel değildir. ($HTTP_COOKIE_VARS ve $_COOKIE farklı değişkenlerdir ve PHP de bu şekilde ele alır.)

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.1.0 $_COOKIE ortaya çıkmış ve $HTTP_COOKIE_VARS kullanımdan kaldırılmıştır.

Örnekler

Örnek 1 $_COOKIE örneği

<?php
echo 'Merhaba ' htmlspecialchars($_COOKIE["isim"]) . '!';
?>

"isim" çerezinin önceden atandığı varsayılmıştır.

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Merhaba Yaşar!

Notlar

Bilginize:

Bu bir süper küreseldir. Yani bir betiğin her yerinde geçerlidir. Değişkene işlevler ve yöntemlerin içinden erişmek için global $değişken; deyimine gerek yoktur.

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
77
k dot andris at gmail dot com
2 years ago
beware, dots (.) in cookie names are replaces by underscores (_)
up
62
kiril (at) atern (dot) us
1 year ago
To clarify the previously posted note:

Dots (.) and spaces ( ) in cookie names are being replaced with underscores (_).
To Top