PHP 5.6.16 is available

Oturumlar

PHP'de oturum desteği belirli bir veriyi birbirini izleyen erişimler arasında korumak üzere bulunur. Bu size daha özelleştirilmiş uygulamalar yapma ve sitenizin cazibesini artırma imkanı verir. Bu konuyla ilgili bütün bilgi Oturum kılavuzu bölümündedir.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
info at namasteui dot com
13 hours ago
When the session starts, it gives you a cookie, but now every time the session is validated you can show the cookie and it has to be the cookie that session gave you. So removing session does remove the cookie also?

----
Regards,
Sourav Basak [Blogger, Entrepreneur, Thinker]
http://www.namasteui.com
To Top