php[world] 2018 - Call for Speakers

CairoFontOptions::status

cairo_status

(PECL cairo >= 0.1.0)

CairoFontOptions::status -- cairo_statusThe status purpose

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public int CairoFontOptions::status ( void )

Yordamsal kullanım:

int cairo_status ( CairoContext $context )

Description here.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

context

Description...

Dönen Değerler

Description...

Örnekler

Örnek 1 Nesne yönelimli kullanım

<?php
/* ... */
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

...

Örnek 2 Yordamsal kullanım

<?php
/* ... */
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

...

Ayrıca Bakınız

  • Classname::Method()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top