CairoFontOptions::merge

(PECL cairo >= 0.1.0)

CairoFontOptions::mergeThe merge purpose

Açıklama

public void CairoFontOptions::merge ( CairoFontOptions $other )

The method description goes here.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

other

Description...

Dönen Değerler

Description...

Örnekler

Örnek 1 CairoFontOptions::merge() example

<?php
/* ... */
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

...

Ayrıca Bakınız

  • Classname::Method()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top