PHP 5.6.16 is available

Lista zonelor orare susținute

Cuprins

Aici puteți găsi lista deplină a zonelor orare susținute de PHP, care pot fi utilizate cu de ex. date_default_timezone_set().

Notă: Ultima versiune a bazei de date cu zonele orare poate fi instalată prin » timezonedb al PECL.

Notă: Această listă este bazată pe baza de date a fuselor orare de versiunea 2015.7.

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
3
William
8 months ago
To get a list programmatically, I use \DateTimeZone::listIdentifiers() (you may encounter its alias timezone_identifiers_list()): http://php.net/DateTimeZone.listIdentifiers
up
-7
mblaney at gmail dot com
5 months ago
Follow up to William's helpful advice:
php -r 'echo join(timezone_identifiers_list(), ",");'
up
-43
zokratez at gmail dot com
2 months ago
America is not a country, is a continent... please, correct the categories.
To Top