PHP 7.1.12 Released

SwishResults::getRemovedStopwords

(PECL swish >= 0.1.0)

SwishResults::getRemovedStopwordsGet an array of stopwords removed from the query

Descrierea

array SwishResults::getRemovedStopwords ( string $index_name )
Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

Parametri

index_name

The name of the index used to initialize Swish object.

Valorile întoarse

Returns array of stopwords removed from the query.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
" title="setStwa hreyy
  • <"/copyr'12'f.swisCopyr'12' © 2001-.php -24-Grourt">Help
  • <"/msh.que>Myle="Add t">Help
  • <"/cayoec'f.swisCoyoec't">Help
  • <"/siagicquoate.phple="Add PHigic Quotep
  • <"/miurity.erre>MiuritPHigic Quotep
  • <"/te acsh.que>Pe acs policynvolved
m>
titlh.phrnalariabthirions ty librares.cStwa h IE]>