PHP 7.2.7 Released

SWFMovie::addFont

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFMovie::addFont

Descrierea

mixed SWFMovie::addFont ( SWFFont $font )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top