PHP Unconference Europe 2015

SplFileObject::next

(PHP 5 >= 5.1.0)

SplFileObject::nextRead next line

Descrierea

public void SplFileObject::next ( void )

Moves ahead to the next line in the file.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Exemple

Example #1 SplFileObject::next() example

<?php
// Read through file line by line
$file = new SplFileObject("misc.txt");
while (!
$file->eof()) {
    echo 
$file->current();
    
$file->next();
}
?>

Vedeți de asemenea

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top