Mid-Atlantic Developer Conference

SplFileObject::ftruncate

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

SplFileObject::ftruncateTruncates the file to a given length

Descrierea

public bool SplFileObject::ftruncate ( int $size )

Truncates the file to size bytes.

Parametri

size

The size to truncate to.

Notă:

If size is larger than the file it is extended with null bytes.

If size is smaller than the file, the extra data will be lost.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 SplFileObject::ftruncate() example

<?php
// Create file containing "Hello World!"
$file = new SplFileObject("/tmp/ftruncate""w+");
$file->fwrite("Hello World!");

// Truncate to 5 bytes
$file->ftruncate(5);

// Rewind and read data
$file->rewind();
echo 
$file->fgets();
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Hello

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top