SplFileObject::current

(PHP 5 >= 5.1.0)

SplFileObject::currentRetrieve current line of file

Descrierea

public string|array SplFileObject::current ( void )

Retrieves the current line of the file.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Retrieves the current line of the file. If the SplFileObject::READ_CSV flag is set, this method returns an array containing the current line parsed as CSV data.

Exemple

Example #1 SplFileObject::current() example

<?php
$file 
= new SplFileObject(__FILE__);
foreach (
$file as $k => $line) {
   echo (
$file->key() + 1) . ': ' $file->current();
}
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

1: <?php
2: $file = new SplFileObject(__FILE__);
3: foreach ($file as $line) {
4:     echo ($file->key() + 1) . ': ' . $file->current();
5: }
6: ?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top