ImagickDraw::rotate

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::rotateApplies the specified rotation to the current coordinate space

Descrierea

bool ImagickDraw::rotate ( float $degrees )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Applies the specified rotation to the current coordinate space.

Parametri

degrees

degrees to rotate

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top