Imagick::setColorspace

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::setColorspaceSet colorspace

Descrierea

bool Imagick::setColorspace ( int $COLORSPACE )

Sets the global colorspace value for the object. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.5.7 sau ulterior.

Parametri

COLORSPACE

One of the COLORSPACE constants

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top