HaruPage::setHeight

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::setHeightSet height of the page

Descrierea

bool HaruPage::setHeight ( float $height )

Defines height of the page.

Parametri

height

The defined height for the page.

Valorile întoarse

Returns TRUE on success.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top