PHP 7.2.7 Released

HaruPage::setCMYKStroke

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::setCMYKStrokeSet stroking color for the page

Descrierea

bool HaruPage::setCMYKStroke ( float $c , float $m , float $y , float $k )

Defines stroking color for the page.

Parametri

c

m

y

k

Valorile întoarse

Returns TRUE on success.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top