HaruImage::getHeight

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruImage::getHeightGet the height of the image

Descrierea

int HaruImage::getHeight ( void )

Get the height of the image.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the height of the image.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top