php[world] 2018 - Call for Speakers

HaruDoc::output

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruDoc::outputWrite the document data to the output buffer

Descrierea

bool HaruDoc::output ( void )

Writes the document data into standard output.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns TRUE on success.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top