PHP 7.1.19 Released

HaruDoc::loadJPEG

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruDoc::loadJPEGLoad a JPEG image

Descrierea

object HaruDoc::loadJPEG ( string $filename )

Loads the specified JPEG image.

Parametri

filename

A valid JPEG image file.

Valorile întoarse

Returns a new HaruImage instance.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top