php[world] 2018 - Call for Speakers

XMLWriter::writeDtd

xmlwriter_write_dtd

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::writeDtd -- xmlwriter_write_dtdWrite full DTD tag

Descrierea

Stil obiect-orientat

bool XMLWriter::writeDtd ( string $name [, string $publicId [, string $systemId [, string $subset ]]] )

Stil procedural

bool xmlwriter_write_dtd ( resource $xmlwriter , string $name [, string $publicId [, string $systemId [, string $subset ]]] )

Writes a full DTD.

Parametri

xmlwriter

Numai pentru apelurile procedurale. Resursa XMLWriter care este modificată. Această resursă se obține în urma apelării xmlwriter_open_uri() sau xmlwriter_open_memory ().

name

The DTD name.

publicId

The external subset public identifier.

systemId

The external subset system identifier.

subset

The content of the DTD.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-2
test2 at twinmail dot de
8 years ago
Use NULL for $publicId to force 'SYSTEM' instead of 'PUBLIC' output.
To Top