5.5.15

w32api_deftype

(PHP 4 >= 4.2.0)

w32api_deftypeDefines a type for use with other w32api_functions

Descrierea

bool w32api_deftype ( string $typename , string $member1_type , string $member1_name [, string $... [, string $... ]] )

You need to call this function if you would like to define a type for a w32api call.

Parametri

typename

The name of the type.

member1_type

A member type can be a user defined type. All the type names are case sensitive. Built in type names should be provided in lowercase.

member1_name

The member name of member1_type.

...

...

This function takes 2n+1 arguments, where n is the number of members the type has. After that is the type of the member followed by the members name (in pairs).

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Note

Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
nospam_ctramen at earthlink dot net
12 years ago
The variable types appear to be case sensitive, so byte, not BYTE. Also you use string, not CHAR.
To Top