php[world] 2018 - Call for Speakers

runkit_method_remove

(PECL runkit >= 0.7.0)

runkit_method_removeDynamically removes the given method

Descrierea

bool runkit_method_remove ( string $classname , string $methodname )

Notă: Această funcție nu poate fi utilizată pentru a manipula metoda care la moment rulează, sau este înlănțuită.

Parametri

classname

The class in which to remove the method

methodname

The name of the method to remove

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 runkit_method_remove() example

<?php
class Example {
    function 
foo() {
        return 
"foo!\n";
    }

    function 
bar() {
        return 
"bar!\n";
    }
}

// Remove the 'foo' method
runkit_method_remove(
    
'Example',
    
'foo'
);

echo 
implode(' 'get_class_methods('Example'));

?>

Exemplul de mai sus va afișa:

bar

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top