php[world] 2018 - Call for Speakers

mailparse_msg_free

(PECL mailparse >= 0.9.0)

mailparse_msg_freeFrees a MIME resource

Descrierea

bool mailparse_msg_free ( resource $mimemail )

Frees a MIME resource.

Parametri

mimemail

A valid MIME resource allocated by mailparse_msg_create() or mailparse_msg_parse_file().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top