PHP 7.2.0 Release Candidate 2 Released

fbsql_drop_db

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_drop_dbDrop (delete) a FrontBase database

Descrierea

bool fbsql_drop_db ( string $database_name [, resource $link_identifier ] )

fbsql_drop_db() attempts to drop (remove) an entire database from the server associated with the specified link identifier.

Parametri

database_name

The database name, as a string.

link_identifier

Un identificator de legătură FrontBase întors de fbsql_connect() sau fbsql_pconnect ().

Dacă nu este specificat, funcția va încerca să găsească o legătură deschisă către serverul FrontBase și dacă nu este găsită nici o astfel de legătură, se va încerca crearea uneia, ca și la apelarea fbsql_connect() fără a și dacă nu este gă7l hre/span> fpan clng.

Înthacse vloearea>TRUEr sau FALSEr

add) anuote)

User ContibuatedNuote i

Thtreearanu u se" contibuatednuotel foh tsisnpag.>
< ansidv class'"layout men'> >//li> t
t
t
>Extennle andthirnd paty librarkies ]--> >To