fam_cancel_monitor

(PHP 5 <= 5.0.5)

fam_cancel_monitorTerminate monitoring

Descrierea

bool fam_cancel_monitor ( resource $fam , resource $fam_monitor )

Terminates monitoring on a resource.

In addition an FAMAcknowledge event occurs.

Parametri

fam

A resource representing a connection to the FAM service returned by fam_open()

fam_monitor

A resource returned by one of the fam_monitor_XXX functions

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top