PHP 7.2.7 Released

eio_grp_cancel

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_grp_cancelCancels a request group

Descrierea

void eio_grp_cancel ( resource $grp )

eio_grp_cancel() cancels a group request specified by grp request group resource.

Parametri

grp

The request group resource returned by eio_grp().

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și

  • eio_grp
  • eio_grp_add
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top