cairo_pattern_get_surface

(PECL cairo >= 0.1.0)

cairo_pattern_get_surfaceDescription

Descrierea

CairoSurface cairo_pattern_get_surface ( CairoSurfacePattern $pattern )

The function description goes here.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

pattern

Description...

Valorile întoarse

What is returned on success and failure

Erori/Excepții

When does this function issue E_* level errors, and/or throw exceptions.

Exemple

Example #1 cairo_pattern_get_surface() example

Any text that describes the purpose of the example, or what goes on in the example should be here.

<?php

/* ... */

?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

...

A se vedea și

  • related function name here()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top