CairoContext::setSourceRGBA

cairo_set_source

(PECL cairo >= 0.1.0)

CairoContext::setSourceRGBA -- cairo_set_sourceThe setSourceRGBA purpose

Descrierea

Stil obiect-orientat (method):

public void CairoContext::setSourceRGBA ( string $red , string $green , string $blue , string $alpha )

Stil procedural:

void cairo_set_source ( CairoContext $context , CairoPattern $pattern )

Description here.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

context

Description...

pattern

Description...

red

Description...

green

Description...

blue

Description...

alpha

Description...

Valorile întoarse

Description...

Exemple

Example #1 Stil obiect-orientat

<?php
/* ... */
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

...

Example #2 Stil procedural

<?php
/* ... */
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

...

A se vedea și

  • Classname::Method()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top