ScotlandPHP 2019

APCIterator::getTotalSize

(PECL apc >= 3.1.1)

APCIterator::getTotalSizeGet total cache size

Descrierea

public APCIterator::getTotalSize ( void ) : int

Gets the total cache size.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

The total cache size.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top