APCIterator::getTotalHits

(PECL apc >= 3.1.1)

APCIterator::getTotalHitsGet total cache hits

Descrierea

public APCIterator::getTotalHits ( void ) : int

Gets the total number of cache hits.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

The number of hits on success, or FALSE on failure.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top