Longhorn PHP 2019 Schedule

APCIterator::getTotalCount

(PECL apc >= 3.1.1)

APCIterator::getTotalCountGet total count

Descrierea

public APCIterator::getTotalCount ( void ) : int

Get the total count.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

The total count.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top