Last 5.3 release ever available: PHP 5.3.29 - 5.3 now EOL

Konfiguracja wykonawcza

To rozszerzenie nie definiuje posiada żadnych dyrektyw konfiguracyjnych w pliku php.ini.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top