PHP 7.2.7 Released

xattr_list

(PECL xattr >= 0.9.0)

xattr_list Get a list of extended attributes

Opis

array xattr_list ( string $filename [, int $flags = 0 ] )

This functions gets a list of names of extended attributes of a file.

Rozszerzone atrybuty mają dwie różne przestrzenie nazw: przestrzeń użytkownika i roota. Przestrzeń użytkownika dostępna jest dla wszystkich użytkowników, podczas gdy przestrzeń roota dostępna jest tylko dla użytkownika z uprawnieniami superużytkownika. xattr domyślne działa w przestrzeni użytkownika, ale można to zmienić używając argumentu flags.

Parametry

filename

The path of the file.

flags

Supported xattr flags
XATTR_DONTFOLLOW Do not follow the symbolic link but operate on symbolic link itself.
XATTR_ROOT Set attribute in root (trusted) namespace. Requires root privileges.

Zwracane wartości

This function returns an array with names of extended attributes.

Przykłady

Przykład #1 Prints names of all extended attributes of file

<?php
$file 
'some_file';
$root_attributes xattr_list($fileXATTR_ROOT);
$user_attributes xattr_list($file);

echo 
"Root attributes: \n";
foreach (
$root_attributes as $attr_name) {
    
printf("%s\n"$attr_name);
}

echo 
"\n User attributes: \n";
foreach (
$attributes as $attr_name) {
    
printf("%s\n"$attr_name);
}

?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top