readline_read_history

(PHP 4, PHP 5)

readline_read_historyCzyta historię

Opis

bool readline_read_history ([ string $nazwa_pliku ] )

Funkcja ta czyta historię poleceń z pliku.

Parametry

nazwa_pliku

Ścieżka do pliku zawierającego historię poleceń.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Anonymous
7 years ago
Note that the first line in the history file must contain the string: _HiStOrY_V2_

Else it wont work.
To Top