php[world] 2018 - Call for Speakers

newt_win_menu

(PECL newt >= 0.1)

newt_win_menu

Opis

int newt_win_menu ( string $title , string $text , int $suggestedWidth , int $flexDown , int $flexUp , int $maxListHeight , array $items , int &$listItem [, string $button1 [, string $... ]] )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

title

text

suggestedWidth

flexDown

flexUp

maxListHeight

items

listItem

button1

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top