newt_win_choice

(PECL newt >= 0.1)

newt_win_choice

Opis

int newt_win_choice ( string $title , string $button1_text , string $button2_text , string $format [, mixed $args [, mixed $... ]] )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

title

button1_text

button2_text

format

args

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top