php[world] 2018 - Call for Speakers

newt_scrollbar_set

(PECL newt >= 0.1)

newt_scrollbar_set

Opis

void newt_scrollbar_set ( resource $scrollbar , int $where , int $total )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

scrollbar

where

total

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top