newt_reflow_text

(PECL newt >= 0.1)

newt_reflow_text

Opis

string newt_reflow_text ( string $text , int $width , int $flex_down , int $flex_up , int &$actual_width , int &$actual_height )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

text

width

flex_down

flex_up

actual_width

actual_height

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top