PHP 7.1.18 Released

newt_listbox_insert_entry

(PECL newt >= 0.1)

newt_listbox_insert_entry

Opis

void newt_listbox_insert_entry ( resource $listbox , string $text , mixed $data , mixed $key )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

listbox

text

data

key

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top