php[world] 2018 - Call for Speakers

newt_listbox_get_selection

(PECL newt >= 0.1)

newt_listbox_get_selection

Opis

array newt_listbox_get_selection ( resource $listbox )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

listbox

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top