newt_grid_wrapped_window_at

(PECL newt >= 0.1)

newt_grid_wrapped_window_at

Opis

void newt_grid_wrapped_window_at ( resource $grid , string $title , int $left , int $top )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

grid

title

left

top

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top