PHP 7.1.18 Released

newt_grid_simple_window

(PECL newt >= 0.1)

newt_grid_simple_window

Opis

resource newt_grid_simple_window ( resource $text , resource $middle , resource $buttons )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

text

middle

buttons

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top