PHP 7.2.7 Released

newt_grid_get_size

(PECL newt >= 0.1)

newt_grid_get_size

Opis

void newt_grid_get_size ( resouce $grid , int &$width , int &$height )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

grid

width

height

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top