php[world] 2018 - Call for Speakers

newt_form_set_height

(PECL newt >= 0.1)

newt_form_set_height

Opis

void newt_form_set_height ( resource $form , int $height )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

form

height

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top