PHP 7.2.7 Released

newt_entry_set_filter

(PECL newt >= 0.1)

newt_entry_set_filter

Opis

void newt_entry_set_filter ( resource $entry , callable $filter , mixed $data )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

entry

filter

data

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top