Mid-Atlantic Developer Conference

newt_component_takes_focus

(PECL newt >= 0.1)

newt_component_takes_focus

Opis

void newt_component_takes_focus ( resource $component , bool $takes_focus )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

component

takes_focus

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top