PHP 7.1.18 Released

newt_component_add_callback

(PECL newt >= 0.1)

newt_component_add_callback

Opis

void newt_component_add_callback ( resource $component , mixed $func_name , mixed $data )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

component

func_name

data

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top