PHP 7.1.18 Released

newt_checkbox

(PECL newt >= 0.1)

newt_checkbox

Opis

resource newt_checkbox ( int $left , int $top , string $text , string $def_value [, string $seq ] )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

left

top

text

def_value

seq

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top