php[world] 2018 - Call for Speakers

newt_checkbox_tree_set_current

(PECL newt >= 0.1)

newt_checkbox_tree_set_current

Opis

void newt_checkbox_tree_set_current ( resource $checkboxtree , mixed $data )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

checkboxtree

data

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top